เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลสำคัญทางกฎหมาย 

การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงที่จะทำตามทั้งหมด 

  • ข้อมูลบนเว็บไซต์มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดแทนการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อใช้วินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพหรือโรคโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต 
  • บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับรองหรือยืนยันถึงความถูกต้องของข้อมูลทางด้านการรักษา การบริการทางการแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  • ในกรณีต้องการนำข้อมูลบนเว็บไซต์ไปใช้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงที่จะเข้ารับคำปรึกษาทางการแพทย์ เพื่อขอคำวินิจฉัยว่าข้อมูลที่คุณต้องการใช้นั้นสอดคล้องกับลักษณะอาการทางสุขภาพที่คุณประสบอยู่หรือไม่

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเว็บไซต์ที่มีบรรยากาศการสนทนาที่เข้าใจซึ่งความแตกต่างของบุคคลและเคารพซึ่งความคิดเห็นของทุกฝ่าย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเห็นด้วยและสนับสนุนเราในเรื่องนี้ โดยการไม่โพสต์ (post) หรือคอมเมนต์ (comment) ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวที่เป็นไปในลักษณะหยาบคาย ด่าทอ ดูถูก หมิ่นประมาท ก่อให้เกิดการแตกแยก ขัดต่อกฎหมาย หรือเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เราจะนำสิ่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวออกทั้งหมด

แม้เราจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ แต่เราขอเรียนให้ท่านเข้าใจตรงกันว่าพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีความจำเป็นหรือมีหน้าที่ในการรับรอง ยืนยัน หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล ความคิดเห็น การกล่าวอ้าง การให้คำแนะนำ ลิงก์ (link) ภาพ หรือวิดีโอ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

หากคุณมีประสบการณ์ไม่น่าพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Cetaphil หรือพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ โปรดแจ้งเราให้ทราบทันทีที่โทร. 0 2023 1800 เพื่อให้ทางเราดำเนินการต่อไป

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้เยี่ยมชมชาวไทยเท่านั้น เราอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำถามหรือข้อความจากผู้เยี่ยมชมชาวต่างชาติได้

ข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำโดยบริษัทถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท ยกเว้นสำหรับกรณีจัดพิมพ์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่เผยแพร่ต่อ

THIS WEB SITE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. THIS WEB SITE COULD INCLUDE TECHNICAL INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. CHANGES ARE PERIODICALLY ADDED TO THE INFORMATION HEREIN; THESE CHANGES WILL BE INCORPORATED IN NEW EDITIONS OF THE WEB SITE. GALDERMA MAY MAKE IMPROVEMENTS AND/OR CHANGES IN THE PRODUCT(S) AND/OR THE PROGRAM(S) DESCRIBED IN THIS WEB SITE AT ANY TIME.

For further intellectual property information regarding the web site, please contact info.cetaphilTH@galderma.com

© 2021 GALDERMA (THAILAND), LTD., Bangkok, Thailand