นโยบายการใช้งานคุกกี้ของบริษัทฯ

คุกกี้คืออะไร?

            คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตของท่าน คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว และไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสหรือโปรแกรมแฝงที่เป็นอันตราย เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้จะทำการอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำท่านและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านในแต่ละครั้ง เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

            การใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามตัวเลือกความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ ท่านสามารถดูได้ว่ามีการใช้คุกกี้ใดบ้าง โดยคลิกที่เมนู นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ นโยบายคุกกี้

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่ออะไร และบันทึกไว้นานเพียงใด

            เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าท่านมีรูปแบบและพฤติกรรมในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร เพื่อช่วยปรับปรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจให้กับท่านมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ใช้ประเภทของคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ และรายละเอียดตามที่ระบุดังต่อไปนี้

            ประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้

  1. คุกกี้เพื่อให้ไซต์ทำงานได้ (Site functionality cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์และคุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เช่น การลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ และรายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้นี้ เว็บไซต์บางส่วนจะไม่สามารถทำงานให้ท่านได้ เช่น การเพิ่มรายการลงในตะกร้าของหรือการชำระเงิน เป็นต้น

ระยะเวลา : เท่าที่จำเป็น

  1. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ไซต์ (Site analytics cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวัดและวิเคราะห์ว่าท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของบริษัทฯ บนโทรศัพท์มือถืออย่างไร เพื่อปรับปรุงการทำงานและประสบการณ์การใช้งานของท่าน

ระยะเวลา : 180 วัน

  1. คุกกี้เพื่อจดจำความชื่นชอบของลูกค้า (Customer preference cookies)

เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้เหล่านี้จะจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือตำแหน่ง) และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเลือกที่จะให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่งประสบการณ์ของท่านและทำให้มีความเกี่ยวข้องและป็นเรื่องเฉพาะบุคคลสำหรับท่านมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลา : 180 วัน

  1. คุกกี้เพื่อการโฆษณาหรือพิจารณากลุ่มเป้าหมาย (Advertising or targeting cookies)

คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาและช่วยให้บริษัทฯ สามารถวัดประสิทธิภาพแคมเปญทางการตลาดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านคุกกี้เหล่านี้เพื่อโฆษณาสิ่งที่ท่านอาจสนใจโดยพิจารณาจากพฤติกรรมออนไลน์ที่ผ่านมาของท่าน

ระยะเวลา : 180 วัน

  1. คุกกี้สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ (Social media cookies)

คุกกี้เหล่านี้ใช้ในกรณีที่ท่านแชร์ข้อมูลลงบนสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social networks) จะบันทึกว่าท่านได้ทำการดังกล่าว และข้อมูลนี้อาจเชื่อมกับกิจกรรมการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย/การโฆษณา

ระยะเวลา : 180 วัน

 

การลบ/ปิดการใช้งานคุกกี้     

            ท่านสามารถตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงความยินยอมที่เคยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้ไว้ก่อนหน้านี้ได้โดยศึกษาวิธีการได้ที่เว็บไซต์ https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ หรือ https://www.about cookies.org/how-to-delete-cookies/ หรือปรับแต่งจากเมนูที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ (ถ้ามี)

            นอกจากนี้ หากท่านเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่าประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านอาจไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร และในบางกรณีอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้เลย

 

ส่วนหนึ่งของ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว​

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564​

ในนามของ บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด